تماس با ما

telegram: https://t.me/AsilJewel

instagram: www.instagram.com/asiljewel

Email: info@kabirjewel.com

    آدرس فروشگاه مرکزی: 

   مشهد بازار رضا(ع) پلاک ۲/۹۴۱

      ۰۵۱-۳۳۶۶۳۷۸۰  ۰۵۱-۳۳۶۴۰۹۱۷